Το Εθνικό Κτηματολόγιο στην Κάρπαθο

Υποχρεωτική η Υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας

Ξεκίνησε η δημιουργία Κτηματολογίου στην Κάρπαθο και Κάσο.

Δήλωση Ιδιοκτησίας θα πρέπει να υποβάλλουν:

 1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο της περιοχής(π.χ. ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, οικοπέδων, κτισμάτων κλπ)
 2. Όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής των δηλώσεων.

Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2018 και λήγει τον Ιανουάριο του 2019 για τους κατοίκους του εσωτερικού ενώ για τους κατοίκους του εξωτερικού ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2018 αλλά λήγει τον Απρίλιο του 2019.

Δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης
 2. Αντίγραφο Συμβολαίου
 3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Μεταγραφής
 4. Αντίγραφο Αστ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου
 5. Αντίγραφο Αποδεικτικού Α. Φ. Μ. (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ε9, εκκαθαριστικού εφορίας)
 6. Ηλεκτρονική Διεύθυνση email
 7. Αντίγραφο Τοπογραφικού διαγράμματος . Το τοπογραφικό διάγραμμα που αναφέρεται στο συμβόλαιο ή πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα εάν υπάρχει. Εναλλακτικά εκτύπωση αποσπάσματος από την Υπηρεσία Θεάσης Ορθοφωτογραφιών στο site ktimoatologio.gr του Ε. Κ.
 8. Τα αντίγραφα δεν είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένα.
 9. Η δήλωση ιδιοκτησίας υποβάλλεται αυτοπροσώπως διαφορετικά απαιτείται εξουσιοδότηση.
 10. Για την περιοχή της Καρπάθου η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στον χώρο του Δημαρχείου- θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.

 

Να σημειωθεί επίσης η Δήλωση Ιδιοκτησίας είναι υποχρεωτική.

 

Δεν θα μπορεί να γίνει καμία συμβολαιογραφική πράξη χωρίς να έχει δηλωθεί το ακίνητο. Εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης μπορεί να επιφέρει πρόστιμο. Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατα την διάρκεια της κτηματογράφησης θα καταγραφούν στις αρχικές εγγραφές » αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Έντυπα Δήλωσης Ιδιοκτησίας διατίθενται ήδη στην Γραμματεία Δημάρχου (22453-60116)

 

Πηγή:www.dimokratiki.gr