Η Αδελφότητα διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο. Στα πλαίσια της λειτουργίας της εφημερίδας, λειτουργεί εξαμελής συντακτική επιτροπή φέρουσα την ευθύνη σύνταξης του εντύπου μας «Φωνή της Ολύμπου». Στα πλαίσια της Αδελφότητας λειτουργεί ο Όμιλος Νέων ο οποίος υπηρετεί τους ίδιους σκοπούς, συνεπικουρεί το έργο της «Δήμητρας», αλλά δρα κυρίως ανεξάρτητα, απευθυνόμενος όμως στις προτεραιότητες της νέας γενιάς.

Πρόεδρος: Διακογεωργίου Ν. Γεώργιος
Α’ Αντιπρόεδρος Βασιλειάδης Ν. Ιωάννης
Β’ Αντιπρόεδρος Χαρτοφύλακα Ν. Χρυσούλα
Γεν. Γραμματέας Αναστασιάδης Ν. Γεώργιος
Αναπλ. Γεν.  Γραμματέας Χειλάς Σ. Βασίλειος
Ταμίας Φασάκης Ν. Ανδρέας
Υπεύθυνη Εφημερίδας Τσαμπανάκη – Κοντονικόλα Μαρία
Ταμίας Εφημερίδας Κοντονικόλας Ν. Εμμανουήλ 
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Λεντής Μ. Παράσχος