Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΕΘΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής

Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

 

  1. Σύντομη παρουσίαση του στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

α. Με ποιο όνομα αναγνωρίζεται το στοιχείο από τους φορείς του:

Ολυμπίτικο Γλέντι

β. Άλλη/-ες ονομασία/ες
Για παράδειγμα, η ονομασία του στοιχείου όπως είναι γνωστή στο ευρύτερο κοινό ή στη βιβλιογραφία, ή άλλη-ες ονομασία-ες με τις οποίες είναι γνωστό στους φορείς του .

Γλέντι (ghlendi), Γλέντι Ολύμπου Καρπάθου

γ. Σύντομη Περιγραφή (έως 50 λέξεις):
Η σύντομη περιγραφή προϊδεάζει με τρόπο γενικό και περιληπτικό τον αναγνώστη για το στοιχείο.

Κομβικό πολιτισμικό σύμβολο των χωριών Ολύμπου–Διαφανίου στη Βόρεια Κάρπαθο, περιλαμβάνει αυτοσχέδια ποίηση και διαλογικό τραγούδι με μαντινάδες, χορό με τραγούδι ή μόνο με συνοδεία οργάνων, επώνυμους οικογενειακούς σκοπούς που παίζουν η τσαμπούνα, η λύρα και το λαούτο, πιοτό και φαγητό, καθώς και κανόνες και πρακτικές για την τελετουργική επιτέλεση της «γλεντικής» κοινότητας των απανταχού Ολυμπιτών.

 δ. Πεδίο ΑΠΚ
Σημειώστε με χ το πεδίο/τα πεδία Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα οποία εμπίπτει το στοιχείο.

  προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις

 επιτελεστικές τέχνες

 κοινωνικές πρακτικές-τελετουργίες-εορταστικές εκδηλώσεις

□  γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν

□  τεχνογνωσία που συνδέεται με την παραδοσιακή χειροτεχνία

  άλλο (Εφόσον είναι αναγκαίο, συμπληρώνεται μια κατηγορία που δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέρω πεδία, π.χ. Παραδοσιακό Παιχνίδι.): παραδοσιακή ενδυμασία

ε. Περιοχή όπου απαντάται το στοιχείο:

Τα χωριά Όλυμπος και Διαφάνι στη Βόρεια Κάρπαθο, καθώς και οι τόποι στους οποίους βρίσκονται οι απόδημοι που κατάγονται από την περιοχή αυτή. Μερικές (επιμέρους κατά το περιεχόμενο και κατά τη μορφή) όψεις του στοιχείου απαντούν και στη λοιπή Κάρπαθο.

στ. Λέξεις-κλειδιά
Οι λέξεις-κλειδιά εξοικειώνουν τον χρήστη με το στοιχείο και τον διευκολύνουν να αναζητήσει περαιτέρω πληροφορίες στη βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο.

Όλυμπος Καρπάθου, Ολυμπίτικο γλέντι, αυτοσχέδιες μαντινάδες, τραγούδια της τάβλας, συρματικά τραγούδια, επιτέλεση (performance), κάτω χορός, γονατιστός χορός, πάνω χορός, αυτοσχέδιος μουσικο-ποιητικός διάλογος, προφορικότητα, αφηγηματικότητα, επώνυμοι σκοποί, λύρα, λαούτο, τσαμπούνα, «παρουσία», κέφι, μερακλής, μεράκι.

  1. Ταυτότητα του φορέα του στοιχείου ΑΠΚ

α. Ποιος/-οι είναι φορέας/-είς του στοιχείου;
Φορέας του στοιχείου μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μια κοινότητα στην οποία τελείται ένα δρώμενο, όσοι κατέχουν μια τέχνη, μεμονωμένα πρόσωπα ή και ένα μόνο πρόσωπο που κατέχουν/κατέχει μια γνώση, πρακτική κ.ά.

Η Τοπική Κοινότητα Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου, η Αδελφότητα των Απανταχού Ολυμπιτών Καρπάθου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» (του Πειραιά), η Αδελφότητα Ολυμπιτών Ρόδου «Η ΒΡΥΚΟΥΣ», ο Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου Καρπάθου (Π.ΟΡ.Ο.Κ.), η Αδελφότητα Ολυμπιτών Καρπάθου Νέας Υόρκης «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ», ο Σύλλογος Ολύμπου-Διαφανίου Καρπάθου Βαλτιμόρης Η.Π.Α. «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», ο Πολιτιστικός Αναπτυξιακός Σύλλογος Ολύμπου Καρπάθου «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ», ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Διαφανίου Καρπάθου «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» και ο Σύλλογος Νέων Ολύμπου-Διαφανίου.

β. Έδρα/τόπος
Παρατίθενται, για παράδειγμα, τα στοιχεία ενός συλλόγου ή μιας συντεχνίας που πιθανόν εκπροσωπεί τους φορείς του στοιχείου.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»

 Διεύθυνση: ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 69Α, ΠΕΙΡΑΙΑΣ   ΤΚ:  18538

Τηλ.: 210 4180050

e-mail: somateio.dimitra@gmail.com

url/ site web: www.e-dimitra.gr

 Στοιχεία Επικοινωνίας Συντάκτη/Συντακτών Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής

Παρατίθενται τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που θα προβούν στη συμπλήρωση του Δελτίου Καταγραφής Δελτίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο θα κατατεθεί σε επόμενο στάδιο στη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς προς επεξεργασία.

Όνομα: Παύλος Κάβουρας

Ιδιότητα: Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου     ΤΚ:  15784

Τηλ.: 6908855321

e-mail:  pkavouras@music.uoa.gr

Ημερομηνία Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

18 / 10 / 2018