ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας των Απανταχού Ολυμπιτών Καρπάθου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» καλεί τα μέλη του Συλλόγου να πάρουν μέρος σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018, στις 11 η ώρα π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο της Καλλίπολης (Σπ. Τρικούπη 69α).
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 22 του καταστατικού, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
-Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ.
-Ανάγνωση και Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής
-Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
-Διενέργεια Αρχαιρεσιών
Κάθε μέλος που επιθυμεί να ανακηρυχθεί υποψήφιος για να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. έως τις 15 Μαρτίου 2018. (άρθρο 23)
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 01 Απριλίου 2018, χωρίς καμία μεταβολή σε ό,τι αφορά στο χρόνο, στον τόπο και στην ημερήσια διάταξη.
                                                         Για το Δ.Σ.
            Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γ. Γραμματέας
Εμμανουήλ Διακογεωργίου                                     Ιωάννης Ν. Βασιλειάδης