Φωταψίες και στην πίσω αυλή

27/01/2014
Αμφιάλη Αττικής
Άλλο ένα παραγωγικό μεροκάμοτο.
Νίκος Νικία Πολίτη
Βασίλης Μαστρομιχάλης
Γιώργος Γιωργάκης
Άλλος ένας στόχος επετεύχθη.
Και εις άλλα σπουδαιότερα!!

20140127-220718.jpg

20140127-220735.jpg

20140127-220758.jpg

20140127-220822.jpg

20140127-220858.jpg

20140127-220915.jpg

20140127-220934.jpg

20140127-220946.jpg

20140127-221000.jpg

20140127-221015.jpg

20140127-221031.jpg

20140127-221048.jpg

20140127-221100.jpg