Δελτίο τύπου επαρχείου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Κάρπαθος :  17-07-2014

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Αρ. Πρωτ. :    1130   

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: < <Απαγόρευση μετακίνησης ζώντων μηρυκαστικών από τις περιοχές των πρώην νομών Λέσβου,Σάμου και Δωδεκανήσου προς τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.>>

 

Σύμϕωνα με το υπ’αριθμ. 2362/91830 έγγραϕο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροϕίμων, Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ( Τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων) και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση (εμϕάνιση κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού στη περιοχή της Πελοποννήσου και πρόσϕατα και στην περιοχή του Έβρου) σας γνωρίζουμε ότι η εϕαρμογή των μέτρων των σχετικών (μετακίνηση αιγοπροβάτων για άμεση σϕαγή, από περιοχές όπου ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω εμϕάνισης Καταρροϊκού Πυρετού κατά τα παρελθόντα έτη προς την υπόλοιπη χώρα) αναστέλλεται από λήψης της παρούσης και μέχρι νεωτέρας.

           Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι ανάκλησης της παρούσης απαγορεύτηκαν  οι μετακινήσεις ζώντων μηρυκαστικών (και σπέρματος, ωαρίων, εμβρύων που προέρχονται από αυτά) για  οποιοδήποτε λόγο από τις περιοχές των πρώην νομών Λέσβου

image

(συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Λήμνου), Σάμου και Δωδεκανήσου προς τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.