Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου-Δράσεις

Protokollo_POROK_OPAN

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των Διοικητικών Συμβουλίων του

Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του

Δήμου Πειραιά και του Πολιτισμικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου

(Π.ΟΡ.Ο.Κ.) του Δήμου Καρπάθου υπογράφεται την Τρίτη 6 Μαΐου ε.έ.

και ώρα 2μ.μ. στον Πειραιά, πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο

προαναφερθέντων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από τους

προέδρους των δυο οργανισμών κ.κ. Γιώργο Σιγάλα και Γιώργο

Τσαμπανάκη που τοποθετεί τις ιστορικές σχέσεις Πειραιά και Καρπάθου

σε εντελώς νέες βάσεις.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου θα πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα

στο γραφείο του Δημάρχου Πειραιά ενώπιον των Δημάρχων Πειραιά και

Καρπάθου κ.κ. Βασίλη Μιχαλολιάκου και Μιχάλη Χανιώτη, του

Βουλευτή Πειραιά κ. Κώστα Κατσαφάδου που συνέβαλε καθοριστικά

στην προώθηση του όλου θέματος, Βουλευτών της Δωδεκανήσου,

εκπροσώπων των Δωδεκανησιακών και Καρπαθιακών παροικιακών

φορέων και άλλων παραγόντων της Καρπαθιακής παροικίας του πρώτου

λιμανιού της χώρας.

 

Prosklisi_Ypografi_Protokollou_OPAN-POROK

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες των Διοικητικών Συμβουλίων του

Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του

Δήμου Πειραιά και του Πολιτισμικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου

(Π.ΟΡ.Ο.Κ.) του Δήμου Καρπάθου υπογράφεται την Τρίτη 6 Μαΐου ε.έ.

και ώρα 2μ.μ. στον Πειραιά, πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο

προαναφερθέντων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από τους

προέδρους των δυο οργανισμών που τοποθετεί τις ιστορικές σχέσεις

Πειραιά και Καρπάθου σε εντελώς νέες βάσεις.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου θα πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα

στο γραφείο του Δημάρχου Πειραιά ενώπιον των Δημάρχων Πειραιά και

Καρπάθου κ.κ. Βασίλη Μιχαλολιάκου και Μιχάλη Χανιώτη, του

Βουλευτή Πειραιά κ. Κώστα Κατσαφάδου που συνέβαλε καθοριστικά

στην προώθηση του όλου θέματος, εκπροσώπων των Καρπαθιακών

παροικιακών φορέων και άλλων παραγόντων της Καρπαθιακής

παροικίας του πρώτου λιμανιού της χώρας.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για μας.

Ο Πρόεδρος                                      Ο Πρόεδρος

του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.                   του Δ.Σ. του Π.ΟΡ.Ο.Κ.

Γιώργος Σιγάλας                            Γιώργος Τσαμπανάκης