Καθαρισμός αυλής

Μεγάλη Παρασκευή: Απολύτρια καθαρίστηκε η αυλή από υπολείμματα μπαζών και άλλα καθυστερούμενα. Έτοιμη για πάσα χρήση. Η Πρωτομαγιά έρχεται. Καλή Ανάσταση σε όλους

σας.

IMG_5448

IMG_5457

IMG_5474

IMG_5482

IMG_5545

IMG_5552

IMG_5556