Συντήρηση πινακίδας

Μεγάλη Τετάρτη: Αντικατάσταση όλων των ηλεκτρολογικών εντοσθίων και λαμπτήρων της πινακίδας πρόσοψης στην Αμφιάλη και διόρθωση του λάθους στον τηλεφωνικό αριθμό. Δεύτε λάβετε φως.photo 5

photo 3

photo 2

photo 1

P1050061

P1050095