Η εφημερίδα μας, «Φωνή της Ολύμπου» εκδίδεται αδιάλειπτα από το 1965.

Στην αρχή ήταν μηνιαία, κατόπιν διμηνιαία, και πιο πρόσφατα τριμηνιαία, αλλά με περισσότερες σελίδες.

Στις αρχές της πορείας της, οι κυρίως δημοσιεύσεις της αφορούσαν κοινοτικά νέα, τις δραστηριότητες της Αδελφότητας, και τα κοινωνικά συμβάντα. Γι’ αυτό ήταν ολιγοσέλιδη και με συχνότερη έκδοση.

Από το 2005 περίπου και μετά, άλλαξε η δομή και εμπλουτίσαμε το περιεχόμενό της «Φωνής». Το σκεπτικό πίσω από την αλλαγή αυτήν ήταν, πέρα από την ενημέρωση που ήδη προσέφερε, να προσφέρει και γνώσεις μόνιμου χαρακτήρα και μακροπρόθεσμα χρησιμότερες. Έτσι, εκτός από τις προαναφερθείσες κατηγορίες δημοσιεύσεων, προστέθηκαν στήλες όπως αφηγήσεις γηραιότερων προς μάθηση από τους νεώτερους, παιδαγωγικά, και ιατρικά θέματα, κριτική δημιουργιών (στήλη «Επί τα Ίχνη»), ιστορικά, παραδοσιακά, λαογραφικά θέματα, και συνεντεύξεις επώνυμων Ολυμπιτών ή μή Ολυμπιτών που όμως σχετίζονται και συνδέονται με την Όλυμπο.

Θεωρούμε ότι με τον τρόπον αυτό, μπορεί να λειτουργήσει και ως μορφωτικό ανάγνωσμα για τους συμπατριώτες μας και επιπλέον για τους νέους μας του εξωτερικού, ιδιαίτερα όπου δεν υπάρχουν Ελληνικά σχολεία, ως ένα μέσο καλλιέργειας της γλώσσας, ακόμη-ακόμη και του γλωσσικού μας ιδιώματος, αφού ιδιαίτερα στην ποίησή μας εμπεριέχονται πολλές ιδιωματικές λέξεις.

Βέβαια, είναι αυτονόητο ότι πάντα θα προσπαθούμε για το καλύτερο.

Εξελλίσοντας τον τρόπο ενημέρωσης και αξιοποιώντας την τεχνολογία, το ΔΣ προχώρησε στην ψηφιοποίηση του αρχείου της εφημερίδας το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο του εκδοθέντος υλικού της «Φωνής» από την απαρχή της έκδοσης. Η δουλειά αυτή προβλέπεται να είναι πλήρης περί τα μέσα του 2013 όπου και θα διατίθεται προς τα μέλη προς κάποιο μικρό αντίτιμο μέσα σε ψηφιακό δίσκο. Μέσα εκεί, κάποιος θα μπορεί να αναγνώσκει όλες τις έως τώρα εκδοθείσες εφημερίδες, να τις εκτυπώνει, να αναζητήσει όρους, φράσεις, λέξεις κλπ με ψηφιακή και γρήγορη διαδικασία αναζήτησης. Τα πιο πρόσφατα τεύχη εφημερίδων που εκδίδονται, αποθηκεύονται και ψηφιακά, και θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Αδελφότητας μετά από εύλογο διάστημα από την διανομή εκάστου τεύχους.

Βρείτε το τελευταίο φύλλο της “Φωνής” εδώ.

Συντακτική Επιτροπή «Φωνή της Ολύμπου»

Πρόεδρος Γεώργιος Νικ. Διακογεωργίου
Διεύθυνση  Σύνταξης Μαρία Κοντονικόλα Τσαμπανάκη
Οικονομική Διαχείριση Εμμανουήλ Ν. Κοντονικόλας
Υπεύθυνος  Αρχείου Φούλα Στ. Φαρμακίδη
Γραμματέας Φούλα Νιοτή Σακέλλη
Υπεύθυνος  Αποστολής Κωνσταντίνος Ν. Μαστρομανώλης

 

Be the first to reply

Αφήστε μια απάντηση