Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Dating somebody from one more country is a fantastic opportunity to enlarge your universe. It can be enjoyable, fun, and academic. But you should be aware of a few potential obstacles and problems.

First, you have to know that your relationship will change than a marriage in your home country. It is because your lover’s culture might be totally different from your own. Then, you have to consider the length between you. As a result, you may need https://mail-order-bride.com/colombian-brides to make some compromises. You need to be wide open and genuine about right after. If you are certainly not, you can receive hurt.

Second, you should be ready to learn the language. This can be a difficult task. In addition , you should be respectful of the foreign spouse-to-be’s culture. Avoid stereotypes, in particular when you are primary getting to know the other person. Buying in the stereotypical strategies to people can be very harmful to a romance.

Third, you need to be patient. It takes time and effort and effort to keep up a long-distance romantic relationship. So you ought to be sure you invest time and effort and strength in your spouse. Even a tiny problem can create a disbelief.

4th, you need to be open and receptive to your partner. If you have been in a relationship with someone from your home country for a while, you might be accustomed to the same way of doing details. Therefore , you http://www.whitesmoke.com/hopeless-romantic might be surprised to see a lot of cultural differences. However, you will also find that your partner offers different thoughts about how to live and love. For example , a lot of girls will be more marriage-minded than others. As well as the values and traditions of their family may be very different from your own.

best country for american men to find wives

Finally, you need to be willing to try the euphoric pleasures. By understanding the other person’s traditions, you will be able to figure out them better. That means you will be able to make more of an effort to communicate and check out. Also, you can find new foods and celebrations you had never tried before.

Whether you are dating someone from your own country or from some other country, there are many pros and cons to be thought about. However , usually, going out with a foreigner is more complicated than dating a indigenous. Getting used for the new culture could be difficult, and also you might even incorporate some misunderstandings. Even so, it is worth their expense. Getting to know your partner and learning their customs is a rewarding experience.

Dating someone from some other country is a superb way to satisfy a variety of persons and increase your odds of meeting the perfect match. There are however, some risks. You may have to conquer visa issues, or you might confront rejection. However, if you are willing to take hazards, you can be cheerful. Besides, it will be a unique encounter to suit your needs.

Dating someone via another country is not necessarily easy, nonetheless it can be a fun and exciting way to expand your world. Furthermore, you can learn regarding other cultures and transform your life English skills.

Share →

Leave a Reply