Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

You’ve been asked to marry your personal someone, and you’re excited to wear your special engagement ring. When you can walk down the section, you have to answer one question: which usually hand will the wedding ring continue on?

https://st3.depositphotos.com/1447266/19253/i/1600/depositphotos_192533136-stock-photo-happy-lovers-on-holiday-in.jpg

A large number of cultures around the globe have different promotions about which will finger they will wear their wedding rings in. For example , Orthodox Christians across Far eastern Europe as well as some Western European countries just like Russia, Denmark, Poland, Portugal, Norway, and Austria have the tradition of wearing their very own wedding wedding rings on their right ring fingertips.

Nevertheless , in countries where marriages are less classic, it’s not uncommon to view couples slip on their wedding rings on the left engagement ring finger. The main reason in this is that the remaining engagement ring finger incorporates a vein that connects right to the heart, so it has believed to be even more trustworthy compared to the right jewelry finger.

In some parts of the world, girls can even decide to wear their wedding jewelry on the band finger with their right hands, a practice that originated in Greece and Russia.

It has also common to see persons stack all their engagement ring and wedding band in concert. This is called to as the “stacking on the rings” and can be a romantic https://elitemailorderbrides.com/honduran-women gesture that signifies the love for https://www.youtube.com/watch?v=ym-9IzFIhDk one another.

While many cultures and regions get their unique traditions adjacent the ring finger, the options are ultimately under your control. If you prefer to go along with traditional techniques or choose your own, we hope you like your wedding engagement ring!

Share →

Leave a Reply