Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Online dating Click the Following Link isn’t at all times easy, and some relationships perform take a while to kick off. But when it does, you have to know what to expect when. The good news is that there are a few things can do to speed factors along.

http://images.clipartpanda.com/drinking-coffee-clipart-0511-0908-0304-1536_Old_Women_Drinking_Tea_and_Gossiping_clipart_image.jpg

For starters, you need to be all set to make the dedication. https://www.elitedaily.com/p/10-best-dating-app-tips-that-women-in-their-20s-swear-by-16997753 Which includes suspending your web dating consideration. Aside from the originality of going for a chance with a new person, you also need to be sure your partner is ready. If they not necessarily, you could be set for a nasty amaze.

The main rule will be honest. Therefore you need to be in advance about what you want away of your relationship, and what you don’t. Whether it’s a one-night stand or a permanent commitment, you need to let your date really know what you need and expect.

It’s a good idea to have a plan which enables you and your spouse happy. An individual option is to go out with a grouping of friends or relatives, mainly because this can help quicken things.

You might even be tempted to jump in to an exclusive romance if you’re seriously into your date. Although you should never have a relationship without any consideration, this is not you a chance to slack away. Putting a little effort in to building a firm base to your relationship usually leads to the kind of permanent love you’ll been searching meant for.

When you should be cautious about investing in someone, you may have a lot of fun at the same time. Getting to know someone else is always a good option, and a fun way for more information on your partner is by allowing them to know you aren’t just a informal particular date.

Share →

Leave a Reply