Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

What Women of all ages Need In A Marriage

If you’re only starting out in your marriage or have been along for years, there are a few things that every woman desires. Some of these requires may change from time to time or if you relationship grows, but if you can meet up with them or support your wife in meeting these needs, they will help you build a healthy, lasting relationship.

#1: Affection

All women longs to feel beloved and adored by her husband. This really is expressed in many ways, but one of the most important is certainly physical devotion.

This could be a simple hug or a kiss, but it can even be more included and particular. It could include something like leaving affectionate notes throughout the house, surprising the husband having a delicious lunch break http://civilgeodesign.ro/?p=7615 in the sack, or planning a weekend holiday.

#2: Understanding

A chance to understand your partner and communicate with them effectively is actually a vital part https://grbrides.net/ to be an ideal wife. An understanding wife knows how to examine her partner’s mood and assume their needs. She also makes it easier for you to speak with her regarding anything honestly, that is on your mind, coming from small problems to big ones.

#3: Spiritual intimacy

A spiritually-involved wife will that her husband and God undoubtedly are a central component to their marital life romance. She will pray with her husband, encourage him in his religious growth, and be generally there for him in times of want.

#4: Moneymanagement

It is vital for a partner to be able to handle her budget without her husband’s assistance. She ought to know how to take care of expenses and save for events. This lady can also cash stocks or other forms of economic investment, in cases where she wishes to complete the task.

Share →

Leave a Reply