Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

What to textual content after having a first time can be complicated. The rules range depending on what you’re looking for in a text plus the type of person you happen to be. If you’re enthusiastic about a romantic relationship, it’s a good idea to follow along with some of the social grace tips that are out there. But if you’re here just looking to get a fun time, an individual want to feel obliged https://www.pinterest.com/HeatherRosing/dating-ideas/ to respond to every message.

As an example, you should not always mail a appreciate it text. Yet , there are certain instances when you might be allowed to get away with it. A good rule of thumb is to wait regarding 24 hours prior to www.uptownbrides.com/hot-brazilian-girls/ you text somebody after a 1st date. This is to give you a bit of period to process so what happened and to show your interest.

http://beauty-around.com/images/sampledata/Thai_Woman/11model-waratya-nilkooha.jpg

It is a good idea to include private information in your text messages. For instance, should you be going to be spending the night with her, you could consider together with your location and the way to reach you.

Texting your date the goodnight note is a great method to let her know you enjoyed her company. You might also consider writing a adorable emoji cluster.

If you were to ask a group of people what you should text after a first night out, chances are you’ll obtain a plethora of numerous answers. Even though you can’t actually go wrong, you don’t want to sound as well eager.

Among the best first night out etiquette strategies require getting to know each other and having a little fun. In the spirit of the night, you might like to go for a wander through a neighborhood park. Or perhaps, if you like, you can take that a step further more and prepare a second date.

Share →

Leave a Reply