Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The finger you dress yourself in your wedding diamond ring on will depend on what ethnic tradition you’re following. For example , in the United States, is considered common for people to put their very own rings on the left band finger.

However , there are many additional countries and cultures where a wedding ring is usually donned on the right hand. This is in most cases seen in Western The european countries, parts of Asian The european union and in a large number of non-European countries.

What Is the Which Hand Wedding band?

The which hand wedding ring is a popular problem that is sometimes asked of brides and grooms. In a few cultures, this may be a very important concern for lovers.

For instance, in India, there exists a tradition that girls should always set their diamond rings issues right hands. This is believed to be a sign of purity and virtuousness.

In Greece and Spain, people likewise wear the wedding wedding rings on the proper hand. A fresh long-standing tradition in these countries, and it’s going to have been passed on through background from the Romans.

https://usercontent1.hubstatic.com/13616452_f496.jpg

If you want to be able to the which hand wedding ring traditions, there are several reasons why you may tend to accomplish that. For starters, you might feel more comfortable using your jewelry on a unique finger, or you can be concerned about destroying the engagement ring while working with your hands.

There are also some other cultural https://elitemailorderbrides.com/caribbean-cupid-review traditions that you might wish to carry out, or you may simply have a choice for the kind https://www.aarp.org/home-family/dating/ready-to-date/ of ring that you might want to wear. Whatever the case, it’s necessary to know your choices and come to a decision that works for you.

Share →

Leave a Reply