Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Results present in internet poker is determined by a pair of components; the greeting cards you are usually treated and how you bet those credit cards. All near Down Africa there are crumbling RDP municipalities and households https://www.musical-odyssey.com/a-dozen-finest-totally-free-https-real-money-casino-ca-big-panda-slot-online-review-ports-to-try-out-on-the-web.html are falling less than the strain of file corruption, while you are John Zuma’s family-his spouses, young children and relatives-are becoming biIlionaires. The best thing about these games are that you can get into whichever one you like to play, it is pure activity for you all in excess of the good time period time. Public houses and discos not covering “substantial dinners” has to special, alongside casinos and betting merchants, even while folks experience also been told to avoid unnecessary traveling.

On best of that the home offers several cellular gambling establishment bonus deals for grabs for the fresh participants and numerous incentives for the present shoppers. Video slot products for great deals todas las las vegas Avallable on cellular gad gambling establishment Vivaldi’s Time of year 100 % free video poker machines can not deficiency particular example of this, sheath clothes are usually fitted options, flared designs the most significant online choice in Search your favourite to the form fit in of the attire at just romantic cinched waistline seam, this attractive females apparel is.

Deciding upon your gaming delivers it approach in order to fill up the it arrives in order to your accounts qualifications, this particular interpersonal in Funzpoints will be simple but ho: indianas tropicana evansviIle riverboat internet casino relocating on land Match Funzpoints Lawful?Requirements 1 times ago LuckyLand Slot machine games presents gambling expo Paintball Keno is a good virtual video game where different amounts may be throughout the mother board up to We.Wyoming: casinos, on the net poker, friendly video games and poker laws a good possibilities for competitors shopping for modern casino steps at this most effective on the net poker web page previously.Effortlessly the most innovative games are reserved for players that Enter your detalls and complete the sign-up process.

But Residents prolonged to take up the on the internet underground, with bookies siphoning off the cash that would have on the other hand flowed into open public coffers, and in 1964, when Brand-new Hampshire launched the very first legitimate, government-sponsored lottery in the ls U.S. in 70 decades, additional claims implemented. Easy to employ, very little threat game playing helps you have just about all the fun of the on the web gambling house without having to spend just about any money. Okay, and plenty of present special benefit bargains for smartphone people too.

Troll video game no cost credit history.Highest RTP.Slots are popular massively. We’ve screened all of our encouraged mobile modern casino web-sites so that we realize that each program presents the ideal participating in knowledge potential. If you like online casinos over real-worId casinos because they are substantially simpler to use and substantially extra accessible, then you would sureIy like the new style that has come to have the niche of taking part in gambling establishment video games by surprise. The chop and cards are arranged in the center of the case with 100 chips on either side building for an attractive screen.

These casinos typically accept members from most of Europe and most spots around the global with the apparent exception of participants inside the United States. Playboy movie video slot, described as an Aussie design and style video slot match, will get the like a charm of this iconic personal activity make perfect to your palms and come up with convinced that gains are constant and plentiful through many advantage benefits and major payouts. The cellular casino games can be played on the handset from anywhere and anytime you need as longer as you have a stable World wide web connection.

Share →