Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A are there any legitimate online dating sites relationship can be defined as a mutual mail order brides belarus connection among two people. It could be anything from an emotional connection to a physical one. Associations are not https://www.marieclaire.com/sex-love/a3609/9-wrong-reasons-to-like-someone/ necessarily easy, but they can be rewarding.

In a romantic relationship, you should look for someone who understands your requirements, wants, and goals. They should also be willing to try to help you increase as being a person. You ought not expect the person to be best, but you ought to handle them with dignity.

Some examples of a romantic relationship are camaraderie, romantic like, and family group. At the time you love someone, you should be willing to commit to these people. If you’re not really ready to start a family, you can have a romance. But it may take time before you find that special someone.

A healthy romantic relationship requires a number of work. You and your partner should work together to achieve your goals. This means spending every cost-free minute you have in concert. Also, you must learn how to communicate and make sure that you just both understand each other’s feelings.

The main thing to not overlook about relationships is to be accessible to intimacy. You should always be willing to place your private desires aside for the sake of your marriage. Often times, this can be easier stated than done, but you must be ready to do it.

https://www.globalseducer.com/wp-content/uploads/2016/11/Filipina-woman-on-beach.jpg

Love can be described as powerful feeling, but it doesn’t happen instantaneously. A true romance is a blend of shared admiration and understanding, profound love, and care.

Share →

Leave a Reply