Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

What Are The Safest Online Dating Sites?

With the embrace people employing online dating sites and apps, you will need to make sure that you’re using the right ones. Luckily, there are plenty of options out there and you’re likely to find one that’s simply perfect for you.

Whether you’re looking for a casual relationship or perhaps a thing more serious, there is sure to be described as a site away https://manedged.com/best-dating-advice-for-men-2/ there that can help you will find the perfect person. But before you sign up for a no cost account, be certain that the site will probably be worth your time and energy.

The easiest way to ensure that occur to be using a safe and dependable site is by reading assessments. These review articles should be honest and give you a clear thought of what the encounter is like on the webpage.

If you want to become extra sure that the dating internet site you’re using is certainly legitimate, look for reviews that mention background records searches and other safety precautions. These are a powerful way to ensure that you aren’t getting ripped off or stepping into a romantic relationship with someone who is just looking to get a hold of your personal information.

https://confettiskies.com/wp-content/uploads/2021/01/e3cda8c1f1e788d3bfdde666008a3485.png

Some of the most common dating sites have got a europe dating site lot of subscribers, so it’s extremely important to read testimonials and be certain you’re registering for a site that is worth your time. Likewise, pay attention to the communication features and just how easy it is to message various other members.

For instance, eharmony asks you to fill out numerous questionnaires and gives you compatibility results. These scores tend to be very accurate and can assist you to avoid buying a bad match, especially if you’re looking for that serious marriage.

Share →

Leave a Reply