Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are looking to take up a relationship with a European female, you are probably not sure of how going about it. This can be quite a bit intimidating, nonetheless there are a few things should know ahead of you set out on your initial date. The good news is, these tips will definitely get the job done.

The first thing you need to know is that going out with in The european union is a lot more informal than in United states. Unlike Tourists, Europeans often go on times with close friends rather than strangers. Actually most lovers do not even go on all their first date with an unfamiliar person.

There are many different cultures in European countries and you will have to adjust to them if you would like to make a connection. You will have to be flexible and show a little understanding. This will allow one to meet women who is quite as passionate because you are. Dating in Europe can be quite a fun knowledge. You need to be aware that the cultural variances can make the journey complex.

In terms of choosing the right American woman available for you, it is wise to learn a handful of things about her culture prior to you make the leap. Besides observing her behavior, you will also want to learn regarding her valuations and philosophy. Make sure you understand how her father and mother raised her. Often , women of all ages from Far eastern European countries are devoted to a long-term relationship. Some might even transfer with the groom’s family once they get married.

Another American romantic relationship tip should be to wear the appropriate attire. Whilst Americans are likely to dress more formally, Europeans are more laid back and often like wearing t-shirt and trainers. You can also consider taking a group date or maybe a long night walk. Deciding on the best outfit can provide you with that great first sight.

Probably the most exciting aspects of dating in The european countries is the multiplicity of people. Whether dating a European, Asian, or Southerly American, you will definitely find a wide range of personalities and interests. Whilst they all talk about similar attributes, they are different in their own right.

https://cdn1.matadornetwork.com/blogs/1/2016/03/India7real.jpg

The best way to get a handle on the different nationalities of European countries is to satisfy learn about the differences and how they womenandtravel.net/belgian-women affect your connections with others. This will help you to understand what you should do to ensure a successful, lasting relationship.

Some of the most common Western european relationship points include studying their unique practices and customs. You may be amazed at everything you can chance upon your future spouse and how to greatest interact with her. Also, make sure to take advantage of the low crime rates that lots of European countries contain. Not only will you have reduced to worry about, however you will be able to rest more and have fun ,.

Finally, the most important American relationship tip is usually to be patient. Just like any new position, you will need to get a feel on her behalf personality of course, if she is a compatible match. Using online dating sites and social events is a good place to begin.

Share →

Leave a Reply