Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Croatia may be a beautiful region that offers a range of exciting areas for the purpose of travellers. It provides stunning landscapes, interesting persons and superb food.

Getting the most out of your trip needs a few factors. For starters, you’ll want to know a number of the best spots for you to passade with females.

Some of the most popular cities intended for flirting in https://russiansbrides.com/croatian-brides/ Croatia are Zagreb, Split, and Korcula. Each one of these places has its own unique features, but they’re all definitely worth visiting for a little romance and fun.

Zagreb

The capital of Croatia, Zagreb is famous for its wealth of history and multicultural charm. It is home to many storied buildings, like the Tall of St Indicate plus the Palace of Ruler Tomislav, and a wide array of cafes and restaurants.

If you are a supporter of the traditional Croatian cuisine, then you will want to consider Zagreb, as it is known for its amazing food. Additionally it is a good place to flirt because it includes lots of interesting cafes and beautiful vistas.

https://live.staticflickr.com/7087/7221016508_422d2a5f5d_b.jpg

You’ll want to remember that even though Croatian women of all ages are quick-witted, they are often a bit self conscious. Therefore , you’ve got to be a self-confident man in order to accomplish them to compel you https://www.cosmopolitan.com/sex-love/advice/a5223/annoying-phrases-dating-profiles/ on a day. Moreover, they have not a sensible idea to push totally free beverages in her encounter, as this could turn her off and may possibly lead to underage taking in.

Share →

Leave a Reply