Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Wedding business in Europe can produce a couple’s big day extra special. Being married planner may help plan all the details of the wedding and ensure that must be the day with their dreams. They will also make a addition between the star of the wedding and the place. Depending on the place that the ceremony likely, the organizer can fix a reception or other activities for everyone.

If you need to possess a small marriage ceremony or a big one particular, there are several Western marriage institutions that can help. These planners can set up everything, right from the reception to the bouquets. They will provide recommendations on the finest experts in the area to take care of the legal and financial aspects of the day.

One of the best Italian wedding planners is Federica Beni. Your lady combines her abilities in high end fashion and event https://www.stlbrideandgroom.com/bravodate planning to generate events which might be elegant and unforgettable. With her business experience, she is capable to guarantee https://m.facebook.com/128812968919417 personal interest for each consumer.

A further wedding adviser that is legendary for its luxury and style is certainly Liz Linkleter Incidents. It specializes in organizing intimate and stylish weddings in Italy and Italy. This company worked for royals and super stars.

https://picjumbo.com/wp-content/uploads/happy-woman-jumping-in-the-air-2210x1473.jpg

Liz Linkleter Occasions has been working for two years, and includes a team that is certainly dedicated to ensuring the day is ideal. The owner of the business is former Alexander McQueen PUBLIC RELATIONS Liz Linkleter.

For more than a decade, PALAZZOEVENTI happens to be organizing marriage ceremonies in Italia and during Europe. This award winning Italian language agency targets providing high end and renowned planning expertise.

Share →

Leave a Reply