Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Online https://webdokumenten.de/die-bedeutung-einer-hochwertigen-website-fur-die-forderung-des-geschafts-und-die-online-kundenbindung/ virtual info rooms happen to be secure, straightforward, and a cheap solution for the purpose of storing all of your important business files. Whether it’s for the purpose of legal intentions or research, the right info room can assist you collect, control, and review your files quicker and easier than ever before.

Internet VDRs can be employed in many varied industries, right from fundraising to mergers and acquisitions to private equity and venture capital bargains. Some of the most prevalent uses include:

Private Positioning Memorandums and PIPE division (private expenditure in public entities)

These orders require secure document stream between the enterprise and potential investors to make sure that sensitive facts stays confidential. Virtual data rooms became a trusted platform for anyone types of transactions, featuring leadership groups in companies with the recommended platform to effectively deal with and oversee the exchange of significant business-critical information with the investors.

Mergers and Order Deals

Electronic data rooms are also part of the mergers and purchases process, for the reason that buyers must have access to the company’s important docs as part of their particular due diligence. This makes VDRs a crucial tool meant for companies to work with during this process, helping to reduce travelling costs and time put in reviewing paperwork when maximizing the importance of an pay for deal.

Corporate Development and Startups

Contrary to traditional data file cabinets, which often can be costly to store and handle, electronic data areas provide an efficient treatment for holding and releasing all of your records in a secure, controlled environment. This allows firms to reduces costs of their marketing, business development and transition processes, and prepare for acquisitions, mergers and also other major alterations.

Share →

Leave a Reply