Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

How To Delete Your Wave Account

I do use the credit card payments, which has a fee like any other service would. Once you’ve created a customer record, Wave creates a page for it with content divided into three sections. The first tab opens a screen containing contact https://www.wave-accounting.net/ information. It also provides totals for what the customer has paid over the last 12 months and what is unpaid. Open invoices and saved credit cards appear here, too, as well as your most recent interaction with the customer.

  • Patriot Software Accounting costs $20–$30 per month, and Lendio has moved some of its free features into a paid product that costs $19.99 per month.
  • Once you’ve created a customer record, Wave creates a page for it with content divided into three sections.
  • I go to the bank and deposit, there is that check again.
  • Registration is free of charge; you don’t have worry about a trial period, and you can cancel your account any time.

We can raise these limits to $2,999/£2,500/€2,500 per day and $12,000/£10,000/€10,000 per month if you are able to send us a photo of your government-issued ID. You can do this through the app by pressing ‘Raise Limits’ on the settings page. If you do not see this button, please contact our support team. Creating an invoice using Wave is easy, and it has a clear flow.

Instant Payouts

Before you contact Wave’s support team, it’s a good idea to check the community for similar issues if you want to get to your solution faster. The “dig deeper” section gives you the details of your transactions. The “account balances” report summarizes your transactions.

  • You can create an invoice in a few minutes, and your customers can pay you straight from their invoice because Wave has its own payment processing system.
  • You should only be asked for this upon your first TX.
  • Many people feel more comfortable having this ability rather than using a purely online service which is all that Wave offers.
  • I am a small business of one person and I do not need any of the paid features that Wave offers so I could be upgraded to paid support, so I am always stuck in no human support land.
  • The MTN fees are only applied if you decide to withdraw the funds from your wallet, however, you don’t need to and you can store the money in your wallet just like a bank account.
  • Third, the payment process is so easy for my clients!

The speed with which the credit cards were processed automatically saved me a lot of time. There’s no subscription or hidden fees, they just take a perfectly reasonable percentage from invoice payments. I asked a financial advisor friend of mine before signing up, and she was pleasantly surprised by the low rates, and told me to go for it.

Mobile

Wave will process the uploaded receipts to extract information. Then you can review these receipts, and the ones that are approved are kept as expenses. Reminders are set for each invoice and not by customer, so you have to tick them off every time you send an invoice, which can be inconvenient if you send a lot of them. Unlike Xero, Wave doesn’t have a bank rule feature to automatically match your transactions.

How To Delete Your Wave Account

I’ve been using Wave for over 3 years, and I have never once been hit with a fee outside of the How To Delete Your Wave Account basic rates. Their customer service is difficult, especially if you have an urgent matter.

Share →

Leave a Reply