Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When it comes to deciding on a virtual info room, there are many factors that can make the method difficult. Several providers offer varying operation, security, support, and rates models.

Having the right software is critical to your company, in particular when it comes to safe-guarding sensitive data. You want a virtual data area that has a high level of reliability and that will be practical.

A good online data room provider should also be able to present training and support, in the event needed. This will likely ensure that your crew will be able to make use of tool to its fullest potential.

Electronic info rooms is surely an online storage solution, which allows you to write about files firmly and work together on projects with other celebrations. They can be reached from around the globe and are protected from natural catastrophes such as fireplace and storms, which might have an impact on physical record cabinets.

In addition , they may be easier to manage and organize than traditional file cabinets, so you can avoid the risk of misplaced or damaged documents. They can even help ipo data room you find files quickly by quickly generating data for your files.

For M&A deals, electronic data bedrooms can easily reduce deal costs and time. They can also reduce negotiation period by providing a platform in which potential buyers can access all the documents which will be included in the package.

Real estate firms can benefit from electronic data areas in a similar way, as they can retailer and organize their data files in an well organized approach. This helps all of them streamline the complex and multiple-stage functions which might be common to industrial real estate deals.

Share →

Leave a Reply