Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A healthy relationship requires a many communication. Asking your partner very good relationship problems is one way to foster that communication.

These problems can help you get to know your partner better and https://toprussianbrides.com/portuguese/ understand the person you’re internet dating in a more deeply, more significant way. They will may also help you spot any potential problems in early stages so that you can do something to solve these people before they will grow out of hand.

Relationship Questions That could Improve Your Romantic relationship

These serious relationship issues will help you learn with regards to your partner’s long lasting https://open.spotify.com/album/5CcZAH9r3tYfNqkcQK4UPe desired goals. This is important because it will assist you to know exactly where you intend to go alongside one another and whether you should consider an upcoming commitment in concert or not.

https://latvian-women.net/wp-content/uploads/2021/07/digiart_photography-image-2021-07-07-1024x853.jpg

Romantic relationship Questions Which will Improve Her Life

This is another severe relationship dilemma that can assist you get to know your spouse better and discover how she gets about her past romances. This will also be a fantastic opportunity for her to share regarding any thoughts or experiences that have been disturbing for her and may need to be talked through.

Romance Questions Which will Improve His Life

These types of questions will help you to get to know your partner better and understand the man you’re online dating in a dark, more important way. They can also support you spot possible problems at the beginning so that you can take action.

Share →

Leave a Reply