Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A data area is a virtual location just for the secure sharing of sensitive organization documents. It’s utilized by businesses, advisors, legal teams and investors within a due diligence process to get material situations like tenders, legal orders, fundraising and audits.

Data rooms can be a must-have device for any organization raising cash. They help ensure that a team contains all the necessary paperwork willing to hand over for an investor prior to deal closes.

How to use a data room:

Making a new Data room can be achieved in a few simple steps. First, name the Data place and select the safety options: let downloads, watermark documents and require NDA.

Once the security settings happen to be in place, users can develop their own folders and upload documents to the Data place. Documents and board management software folders can be published individually or perhaps in bulk making use of the upload feature.

Searching for files and directories is actually quite easy with features like drag-and-drop, large uploading, advanced search filtration, labels and tags. The data room also features a full-text search have real profit sort outcomes by name, keyword or perhaps date.

Looking at history allows you to see which users have seen documents and folders within the Data bedroom, when and what they viewed. You can even set announcements when selected users possess viewed specific documents or folders.

The right data bedroom provides the highest in data security sleeping and in transit to ensure that your information is never affected. It also has a selection of power tools that reduces costs of processes and make effort easier, such as Q&A and document versioning.

Share →

Leave a Reply