Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A plank room is mostly a space used for meetings. It could be large or small and could have house windows or not really. It usually has a discussion table with chairs.

Community forums are a critical part of on-line courses, particularly when students usually are in physical classrooms to inquire questions and interact with trainers. They allow students to participate in asynchronous discussion posts regarding course material and make a community of peers.

In addition, they allow for the creation of strong academic and social connections among teachers and students. Designed for instructors, user discussion forums are a way to communicate to their college students that they are valued and respected because of their ideas and opinions, even when they are certainly not in the same location because the instructor.

It is critical to use a discussion board in the right way, so that it doesn’t lead to plagiarism or perhaps other issues. Some learning management systems have equipment that enable instructors to manage how their students can post on the message board.

For example , they may limit the amount of times students can post, or just reveal the total contents of the discussion line once a student has already put up.

The best way to use a discussion board is usually to provide a various topics and forums for young students to post in. These issues and community forums should be lined up with the content within the course, so that the forum can be employed as a tool to support numerous learning assessing the risk of bankruptcy styles and interests.

Share →

Leave a Reply