Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There are many main reasons why Ukraine is one of the best top places to visit in The european union. From amazing landscapes and unique landmarks, to their medieval castles and magical lands, this can be a place that might enchant you. With its various culture, the us has something for anyone.

https://cdn2.stylecraze.com/wp-content/uploads/2013/05/Rani-Mukherjee.jpg

London is Kyiv. This metropolis is located in the Black Ocean. It is the house of a large scholar population. Throughout the summer, the location is famous for it is party ambiance. However , it is additionally a place of religious value. Many church buildings and so are with young people during On the services.

Another well-known tourist destination is the Chernobyl nuclear power plant. This is the web page of a tragic accident. Though it is now thought of safe, tourists should still be cautious. Additionally , it is outlawed to drink liquor in Ukraine.

If you plan to journey to Ukraine, be sure you pack suitable clothing. Steer clear of wearing apparel that is too bright or perhaps shows off your skin layer. Also, make sure to bring your own traditional bank information. You can use credit cards at most stores, but make sure that it has been supplied in your brand.

You will require a passport to enter Ukraine. While it can be done single ukraine women to obtain a visa in Kiev, the procedure takes almost two weeks. For that reason, you should get the passport in advance. Ensure that you have clones of your passport, as this will likely expedite the method.

Beware of strangers whom attempt to fraud you. One common tactic is usually to pose as cops. Other methods involve offering to consider your picture or proclaiming that you are thieving money. Never give a scammer your passport or credit-based card numbers.

If you are visiting Ukraine during winter, you should be aware of snow and ice. Roadways may close due to quite heavy snow. Abnormally cold rain may also cause electrical power outages.

If you are traveling with children, be sure you have a notarized letter of permission from their father and mother. Children beneath 16 are not allowed to travelling outside of Ukraine without all their parent’s authorization.

To circumvent in Ukraine, you can book a coach ticket earlier. Trains happen to be relatively low-priced. Depending on where you want to go, you may pay less than 25EUR for that day’s really worth of travel and leisure.

Whether you wish to hike or perhaps cycle, there are several options in Ukraine. Although there are not any bears in the country, you can encounter some strange family pets. These pets may carry parasites or turn against you.

If you plan to rent an auto, be sure to check the policy of the rental company. Some companies do not the required permits rental cars in Ukraine. Also, be sure to own your unique insurance.

Traveling around the country, you are able to download a public move app named EasyWay. This kind of iphone app will help you locate routes, quit locations, and fares. Additionally , the software is available off-line. Using the request will also let you know what the service is for every bus or perhaps tram in the area.

Share →

Leave a Reply