Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

SugarDaddyMeet. com is a superior sugarbook reviews sugar daddy dating web page that lets you start conversations with potential sugars babies. You are able to utilize its advanced search tools to find the perfect diamond necklace. The site also lets you speak to only tested users. Nevertheless , you need to register online for a paid membership to adopt full benefit of its features. This website is definitely not appropriate for those who are unsure of the procedure or require a casual romantic relationship.

OurSecret. com is one of the oldest internet dating sites and seems to have over 270, 000 exclusive visitors every month. This website provides quality information with video verification. Users can also conserve time and money by spending only a few credit to open a conversation. The site also offers a free trial period. The free trial enables sugar infants to search for people in their locality.

Seeking. com is another major sugar daddy internet site that provides women. This site boasts a great deal of sugar babies but also a handful of scammers. Sugar babies must be careful, because this website can contain a large number of fake information. However , it gives a free a regular membership option for ladies. It also sets up Sweets Baby Summits and Glucose Baby University events. By simply joining these events, you are able to meet potential sugar daddies and sweets babies.

Sugar daddy apps and websites present many benefits. They will allow users to communicate and exchange gift ideas. Some sugars daddies possess special gift-giving functions and enable sugar infants send gift ideas and different things. Additionally, some sugardaddy dating applications include exceptional picture-sharing features. These software make the procedure easier and safer. And, unlike traditional sugardaddy websites, these kinds of apps tend not to require you to spend on anything. You may sign up for them and start dating with your preferred sugar baby.

SeekingArrangement. com is usually an older nonetheless more dependable sugar daddy dating website. It is popular among wealthy men and has more than 10 million members global. It has a mobile phone application that actually works on Google android and iOS devices. It is actually regarded as the most impressive sugar daddy websites in the world. You can browse profiles of approved millionaires by around the world. This amazing site is best suited with respect to rich men just who are looking for small women.

What is Your Value. com is among the most popular sugardaddy dating websites. It features over 20 million profiles and is the top decision among sweets dating websites. The site is likewise reputable and has a selection of premium features and services. Its quality profiles make it a superb option for sugars dating. Just be sure to check out it is terms and conditions and decide if this amazing site is right for you. The true secret to sugars dating achievement is being genuine about your needs and beliefs. You need to know what you wish and what you’re offering to have it.

Ashley Madison is another sugar dating site. This website follows a credit-based payment processing system, and it allows guys to talk to women. There are many advantages for this website, which include its age-based age range and age-based search options. In addition , Ashley Madison enables women to participate in free. If you are looking to take up a relationship having a younger college-aged woman, this website will help you locate the ideal spouse.

Sugar Daddie is the most well-liked sugar daddy web-site in the US. This website has above six million registered users, and a thousand new members join every day. It has an easy-to-use interface and a lot of features. Its standing is growing and it has been featured on CNN, FOX, Dr Phil, and FOX. The web site also offers a great deal of support, and it’s simple to sign up.

Share →

Leave a Reply