Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When you’re arranging a wedding, it’s essential that you just stay prepared. It can be difficult to try to keep an eye on everything, and a good package can help you reduce the craziness.

One of the most serious things to keep track of can be your budget. Prior to you start, figure out how much you’re willing to invest in your big day. This will help you select vendors and make sure your spending plan is about target.

https://s.teennakedporn.com/1gallery/259/377.jpg

While you’re for it, consider hiring a marriage planner. They will provide you with a set of local suppliers and advise the best kinds.

Another knowledgeable way to stay organized is usually to keep a marriage binder. This should contain information, including a timeline, vendor connections, and even a wedding inspiration aboard.

A binder is also a powerful way to keep track of important dates. This helps you prioritize the most important information.

The right adviser can be priceless. Not only definitely will they help you stick to your price range, but they provides insight into the very best vendors close to you.

Using a wedding planner is the most advisable move for active couples, however, not every brides and grooms will be lucky enough to https://www.livescience.com/16810-10-world-wedding-traditions.html possess someone do the hard work for him or her. You’ll want to take the time to find a professional company, hence you don’t end up with a coordinator exactly who can’t deliver.

The ideal wedding organizers have the skills stlbrideandgroom.com/orchid-romance/ as well as the network of vendors to make your wedding day as memorable as possible. Can definitely finding the excellent venue, planning your wedding party, or searching for the right cake, the planner can be your go-to direct.

Share →

Leave a Reply