Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you want to meet up with women looking for men, there are many places you are able to go. You are able to join a social group that shows your interests, or you are able to use apps like eharmony, Tinder, Coffee Satisfies Bagel, or perhaps Hinge. You may also try attending https://mailorderbrideguide.net/main-mail-order-brides-stereotypes-dispelled-and-all-truth-revealed/ a nearby event or festival where there are lots of females. Just be sure to have some safeguards, and always remember that online dating comes with its own group of potential risks as well.

You could have seen films in which a handsome man is above all others at a celebration, and a beautiful woman then approaches him. Although this is a Hollywood scenario to aspire to, it doesn’t happen that often in real life.

Instead of relying on fortune, focus on building your assurance and learning to approach women. A lot of women will be attracted to folks who demonstrate their interests in fine art, music and also other cultural aspects of lifestyle. They are keen on a guy’s inner power, confidence and masculinity than what he looks like on the exterior.

It can be nerve-wracking to talk to a stranger, but it’s necessary to stay peaceful and not freak out or worry. If you’re scared, you can always practice in front of the match, or with a good friend until you are feeling more comfortable. Make sure to speak obviously and slowly, and don’t forget to laugh! A smile will make you seem even more friendly and approachable. Remember that women are usually more nervous than you, so it’s alright to give all of them a little bit of space at first.

Share →

Leave a Reply