Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Every star of the wedding has their goal wedding in mind ~ some prefer the big, bright white wedding, others try some fine small seductive one. No matter what you happen to be looking for, there are plenty of tiny wedding guidelines to make your day memorable and special!

Having a tiny intimate marriage ceremony is a great way to celebrate your take pleasure in with only your best family and friends. You can save bulgarian women for marriage on the costs and focus more about the things which are important for you as a few.

How you can have a tiny wedding

The main element to having a small wedding is always to keep the guests list as low as possible! “Make you need to only request those that will be closest to you personally, ” says Jove Meyer of Jove Meyer Occasions.

A small guest list could also help you save cash on your venue, catering http://spares4sale.com/uncategories/czech-marriage-guidelines-how-you-can-make-your-romance-last and other bills! For example , you will be able to give everyone a full meal instead of just a couple of party foods and desserts.

You’ll end up being able to serve more one of a kind cuisine at a smaller reception, like a bar-b-que or garlic bread night.

Should you be planning to offer an outdoor wedding, set up a station with everything your friends and relatives might need on the day (like sunshine cream, palm wipes and sanitiser and heel safeguards for boogie floors).

The small wedding can be as intimate as you need it to be! Question the officiant to require the guests within a meaningful way, including them in true blessing rings or perhaps setting intentions for you.

Share →

Leave a Reply