Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When it comes to deciding on a virtual info room option, there are many things you should consider. One of the most important considerations is the protection of the data files stored in the virtual space. You need to pick a provider with a solid security plan and one that offers a secure, user-friendly environment.

Datasite is a strong solution lets you control which usually users can access which will documents. For instance creating distinct user permissions and assigning roles. It also contains features like OCR, translation, and file preview.

Digify is known as a powerful and secure report sharing alternative that can be used in a variety of industries. The user-friendly software and sturdy security features make it a chosen choice to get professionals. They provide a no cost trial that lasts for 2 weeks, and you can update to an business system.

iDeals is a superb virtual data room hosting company. With over 4, 000 companies around the globe using it, it is just a proven, safeguarded, and simple product. The company has been around business for years and offers a number of features in order to meet your needs. Whether a small or medium-sized business, iDeals offers the proper VDR answer for you.

SecureDocs is a highly effective solution that delivers customized non-disclosure dataroomeurope.com agreements (NDAs) and two-factor authentication. This characteristic helps you take care of user access to the virtual data space and stops unauthorized entry to the papers. Additionally , this allows you to build security presets and customise the permissions of each user.

Share →

Leave a Reply