Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Business management is the means of identifying, complementing and adding resources (including human capital, devices, processes, supplies and capital) toward the value-producing goals of your organization. It is just a universal and continuous procedure that takes place within every business organizations.

A person in the field of business managing may oversee many different activities which range from strategic and financial planning to development, resource managing, marketing, and other functions. They are responsible for the entire success for the company, and everything they do has the objective of aiding their organization achieve their goals.

Additionally , business managers also make an effort to make their particular employees experience valued and appreciated by providing them advantages for a work well done. This makes all of them more likely to stay Find Out More inside the company and work harder.

Another important position of a business manager is to hold their workers accountable for their actions, and to help them improve. This makes them more likely to keep their employees loyal, and can stop them right from falling into dissatisfaction along with the job.

Simply speaking, a business control degree is a great choice for someone who really likes coordinating and planning business operations. It can prepare you for a variety of positions in any sector, and it can be an excellent path to advance your career.

Share →

Leave a Reply