Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Meet Overseas Girlfriend Via the internet

A lot of men imagine meeting an attractive foreign girlfriend. However , it is not as easy as you may think. Especially, a high level00 Western man.

The most common issues that might come up are terminology and cultural barriers. Fortunately, these issues are generally not as hard to triumph over as you might believe.

First, help to make sure the girl you are dating addresses English yet another language that is easy for you https://wifenow.net/european/croatian-brides to understand. If your lover does not speak your language, it’s far better learn a handful of key words so you can communicate properly.

Second, it is a good option to ask regarding her country. This way, you can learn about her culture to see if jane is a good match for you.

Third, it is important to get polite and respectful with her family. This will help to you start the partnership in a simple and confident manner.

Finally, be patient and offer your girlfriend some time to adjust to yourself. This will also help you avoid misunderstandings.

6th, be open to her advice and opinions. This will help to you understand her better and create a much better connection.

Finally, become real and don’t make an effort to hide the true persona. This will allow you to seem more attractive and attractive to https://trt1anahaber.com/2021/03/20/all-about-mailorder-brides-to-be/ your prospective foreign bride. Keep in mind, women just like genuine guys, certainly not liars. Besides, it will save you a lot of cash and effort to find the perfect girl for yourself.

Share →

Leave a Reply