Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When you like a woman, it may be critical to know how to treat her well. It’s not enough to be just a great guy ~ she wants you to value her and be there on her. If you possibly can learn to really love a girl, your marriage will be much better and healthier than previously.

The vital thing you should do is to make sure that you are treating her when equal to you in every way possible. This means you should respect her decisions rather than try to impact them. It is very also important to support her in the things your lover truly does that are crucial to her.

A great way to show her that you respect her through taking the time to talk to her about your life. A woman loves to be able to hear her partner’s view, consequently take the time to genuinely communicate with her.

If she feels like you http://byzantinos.com/?p=1476 happen to be open to her thoughts and thoughts, she will certainly be a lot more vulnerable to trust you in the future. A good way to do this is by paying close attention to her tips and thoughts, and being attentive to them with an open mind.

Another great way to demonstrate that you respect her is to possibly be honest with her. This is not constantly easy, but it has essential to be sure that she recognizes exactly how you feel about her and what you think about her.

Keeping your emotions to your self can be harmful to her and your relationship. https://newcountry991.com/single-trying-to-find-love-it-could-be-hard-but-not-in-denver/ When ever she sees that you will be willing to be honest with her, she’ll know that you love her and you believe in her.

Drinking do not forget that women are incredibly sensitive people, and they can simply get hurt since they can be mistreated. Is crucial that you satisfy listen to her when she has a problem or needs advice, and be honest with her about your feelings.

This is a great significant point as it will help you understand her better and exactly how for making your romantic relationship even more fulfilling. A female is very defending of her thoughts and will be more likely to trust you if the woman knows that you value her.

https://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/206482/756884167/stock-photo-date-of-two-lovers-teenagers-walk-around-the-city-couple-in-love-spending-time-together-756884167.jpg

She’ll become more willing to provide you with the time of day in the event that she knows that you can listen to her the moment she is having problems with something. In addition, she likes to have the capability expressing herself without having to be judged by you.

An effective way to show that you respect her is by talking about the things she is interested in. You must not be afraid to ask her about her hobbies and interests, and it is recommended to try to discover why she is keen https://theorderbride.com/reviews/date-russian-girl-review/ about them.

In cases where she has job that is not working away, try to find methods to help her find a new one particular. She may be feeling lost and alone at the present time, and your lover may benefit considerably from your support and understanding.

Share →

Leave a Reply