Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Attraction may be a complex procedure that involves various psychological factors. Attraction is an important factor pertaining to https://onebeautifulbride.net/site-reviews/jolly-romance-dating-review/ creating and keeping a romantic marriage, but it also results in other types of connections, including friendships and family a genuine.

Attractiveness is actually a broad theory that encompasses various great attributes, and attractive individuals are often seen as more community, altruistic, and intelligent than their less-attractive counterparts (Olson & Marshuetz, 2005; van Leeuwen & Macrae, 2004). Also, they are more likely to be provided jobs, possess greater choices of sex partners, and may live longer than unattractive persons.

In addition , individuals who are perceived as eye-catching are more likely to own a variety of positive traits such as self-esteem, sociability, and empathy. Additionally , they may be very likely to be in happy and healthy relationships (Epstein, Klinkenberg, Scandell, Faulkner, & Claus, 2007; Epstein & Koenen, 2006).

Unconscious Attraction 1 . Physical Appeal

Our body can be our major source of interest for others. Including the way functioning, our smell, and how all of us interact with other folks.

When we find out someone we all like, each of our brain emits chemicals such as dopamine that produce a feeling of excitement and euphoria. We turn into giddy, come to feel more strength, and experience under control hunger and sleep cues.

2 . Similarity and Complicité

Our interpersonal psychology is usually shaped incidentally we are elevated, and people usually tend to associate to individuals who publish their beliefs and philosophy. These commonalities make it easier to develop and maintain romances. Likewise, folks that share prevalent interests are more likely to style and keep a solid friendship with one another.

four. Mirroring and Perceived Proportion

Face proportion is a significant component of identified attractiveness, as well as some faces are definitely symmetrical than other folks. Researchers currently have found that folks are more drawn to faces that are symmetrical than those that are not. This may be due to the fact that shaped faces are definitely familiar and seem less daunting.

4. Laziness and the Recognizable Victim Effect

Individuals who are thought about vulnerable and open are more relatable than those who aren’t. The reason is , people who are regarded as a patient are able to help other people and possess that they have get over difficulties.

5. Red is actually a Sexual Color

When people wear a vibrant purple, they are more likely to attract the attention of others. Also this is known as the “chameleon effect, ” and is an essential component of the mindset of interest.

6. Properly Smell Are a Major Part of Appeal

The sound of your person’s tone can be very highly effective in the sense so it can reveal a whole lot about them. A report publicized in Frontiers of Mindset found that people are able to detect a number of characteristics about a potential partner — including weight, dominance level, and mental state — simply by playing them speak.

The aroma of a person’s hair can also be an indication of how beautiful they are. In the same way, the smell of their clothing can tell a person plenty about their persona and sex orientation.

Share →

Leave a Reply