Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are going out with a more radiant woman, you should be able to learn a whole lot about her personality and what this lady likes. However , you will have to be very careful. You need to deal with her with respect, and also you need to produce her feel very special. Keeping these matters in mind can help you have a superb relationship with the younger spouse.

Internet dating a smaller woman is fun and exciting. But it may also bring up a lot of problems. For example, it really is hard for any younger female to understand the expectations of an mature man. This girl may also will vary views you about a lot of issues anytime. The two of you might not agree on every thing, and it can be hard to obtain her to talk to you.

A younger woman may be even more sexually active than you are. While your lover may not contain as much experience, completely still happy to try new pleasures. This is exciting for yourself, since she actually is very bold. And, the woman with willing to share her experiences.

Younger women are often more open-minded. They’re not going to be since judgmental as you may may think. They do not be jaded about interactions. In fact , they might sugar daddies for women own better associations than you. These females are eager to explore new pleasures, and you will be a lot more amazing than you.

Younger women are certainly not afraid of making mistakes. They might become children at times. However , that isn’t always the situation. Often , they may be more offered to the world and have a strong desire to have a fulfilling profession. While an older guy, you might not have the ability to take on the same lifestyle as her, but you can support her in her goals.

An aged woman can show a young one to take pleasure in. A young pop over to this site woman will be more willing to listen to hints and tips from her elderly partner. Possessing a younger spouse can be a smart way to keep your lifestyle fresh and fun. Also, a younger woman may motivate a child to continue seeking his article topics.

Lots of people might feel uncomfortable with the their age difference between them. However , this kind of doesn’t have to stop you from taking advantage of a good relationship with a great girl. Your age will not determine your relationship, and it will not affect how you will both experience each other.

You may be amazed on the amount of attention young women obtain. It is specifically common so they can attract attention in singles events. Especially if you really are a single mother, you might want to time frame a the younger woman to offer you some independence. Many more radiant women are not hitched and will have got multiple sex partners before you.

On the other hand, smaller women could possibly be more encouraged by immaterial things. For instance , they might be encouraged by a home or a residence that they are interested in ordering. Similarly, that they may be drawn to an old man’s take pleasure in of athletics or music.

Share →

Leave a Reply