Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Long length relationships can be a challenge. Yet , they also present a great chance for personal growth. As with virtually any romance, you and your companion can make it work. Taking the time to know and communicate your feelings to each other is very important.

Among the easiest methods to maintain your connection is to produce a plan. Not merely will it help you record your schedule, it can give you something to look forward to. This is certainly particularly crucial if your spouse works extended stays.

http://1.bp.blogspot.com/_zsVV3uNQpJ4/TCv8jcweAKI/AAAAAAAABAc/5fac0KGoV8w/s400/kc%20concepcion.jpg

Probably the most enjoyable aspects of your long range relationship is being allowed to spend time with your spouse. In fact , investigate shows https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1070289X.2012.672838 that the much longer you happen to be in a long distance relationship, the happier you tend to always be.

Decide to purchase decide to make the leap into a extended distance relationship, the key to success is to be prepared. You and your partner ought to agree on a couple of key points https://confettiskies.com/albanian-women/ before you embark on your journey. Amongst other stuff, this includes one common time zone. As well, remember that time will circulate and the originality of being in a long-distance romantic relationship will inevitably use off.

There are a number of other factors to consider when planning for a long distance marriage. First and foremost, consider your goals. Think about what you want by the relationship, and what you anticipation it will gain. Whether you are looking for appreciate, friendship, or just a good time, make sure you know in which you are advancing.

Share →

Leave a Reply