Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Board space outsourcing is a wonderful way for businesses to reduce costs associated with their table meetings. It provides professional environment, without the need just for expensive products and staff members. Using an outsourced table room could be a good method for many companies, especially those with limited resources.

The benefits of using a board room outsourcing service are numerous. Companies may lower the overall bills by minimizing the amount of money used on food, beverages, and other interacting with expenses. In addition , a company might be able to save on the expense of hiring new board members.

For lots of businesses, it is actually impossible to cover the expense of your full-time planks member. Additionally , some businesses do not have the time or knowledge to run their board as a group, be it natural or processed.

When a panel does not function as a unit, it could be detrimental to the business. This can be especially true to get a company which includes numerous stakeholders. Keeping planks members up to date and prepared on crucial issues can easily produce a huge difference to the earnings of a organization. Fortunately, freelancing can help retain plank customers up-to-date and knowledgeable.

Using a aboard area outsourcing techniques corporation can decrease the need for purchasing software or perhaps other goods. https://mccollumnewlands.com/types-of-services-by-law-firms/ Additionally, it can provide important management support. Outsourcing can also reduce the costs of fixed, lighting, and other appointments.

A board room outsourcing assistance may also improve the performance in the panel associates. It is important to get a -panel member to know how the decisions can impact the organization in the end.

Share →

Leave a Reply