Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A mutually beneficial relationship is a win win situation with respect to both parties. This kind of relationship is great for companies and organizations seeking to enhance their success and success.

It’s no surprise chinalovecupid login that mutually helpful relationships are becoming a common practice in business deals. These partnerships allow companies to build stronger connections with suppliers, marketers, and other businesses.

The benefits will be numerous. As well as the obvious economical rewards, mutually helpful relationships may improve your patterns and your healthiness. They also give you support for your personal your life. Regardless of whether the pursuits are in corporate, health, or perhaps pleasure, a mutually effective relationship will let you reach the desired goals.

A mutually effective relationship is normally one that includes the exchange of goods and services. Many of these can include a money payout or materials. Should you are looking for an easy dollar, you may want to explore a glucose baby arrangement.

While a mutually effective marriage is a win win for all engaged, there are also a lot of negatives to consider. These kinds of consist of reputation risk and digital reliability. Also, the very best relationships derive from a solid strategy, which needs regular interaction and clear beliefs.

http://www.richpeoplematchmaker.com/dating/wp-content/uploads/2017/11/2017061309085s9-s63-300x242.jpg

Mutually beneficial interactions can be a great way in order to out of an bad allure. For example , a prospering businessman may possibly provide a little woman with worthwhile mentorship. Also, a https://bateriasklein.com.br/2021/06/04/online-dating-pick-up-lines-2/ sugar daddy might be able to give a young guy a lower-leg up on his career.

Unlike traditional relationships, mutually beneficial interactions are often non-legal, but which mean they aren’t successful. In fact , they are often extremely effective using situations.

Share →

Leave a Reply