Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Whether you are a nonprofit or a for-profit corporation, the board of company directors is an important element of your business. It is the governing body that sets the general vision for your company. The board will also help to https://boardroomabout.com/what-do-board-members-need-to-know ensure that the organization’s long-term well being is managed.

In general, the number of members differs depending on your company. For example , a smaller nonprofit might need a couple of. However , a medium-sized nonprofit may need more than five. This is because the organization will likely have an overabundance committees. It is important to ascertain which ones are most important to the organization.

The board is also responsible for setting up the compensation for the main executive. The table discusses turnarounds and foreseeable future strategy. The board is also in charge of evaluating the performance on the senior management team.

A very good board could have an eclectic mix of skills and experience. Diversity provides your organization an improved perspective within the future and will help you serve your community more effectively.

An excellent board may have clear communication and effort. It is important to recollect that all stakeholders have a task to play.

A few organizations require employees to serve for the board as part of their work. Others preserve spots for people with a number of qualifications. The board should certainly ask by itself, “What sort of board affiliate do I really want? ” Expanding specialties in particular areas is certainly a good suggestion.

The number of committees a mother board should have varies from organization to organization. A best practice is to focus on one of the most critical capabilities.

Share →

Leave a Reply