Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are looking for that date, it prev could be a lot simpler to find somebody abroad. It could cheaper and it’s really far more comfortable than internet dating in your own region. However , right now there are a few risks included. You might get conned or you might meet a lady who is wealthier than you.

Online dating has become more popular every year

Online international dating is getting increasingly popular annually. There is also a growing number of users that have located lasting take pleasure in through online dating services. The trend is normally expected to continue.

In addition to locating romance, persons also use online dating to meet others who show their passions. These types of relationships tend to be more rewarding. Many persons also article that they think more confident in a relationship with an associate who has realized through online dating.

The increase in popularity of online dating has also created a larger debate over how intimate relationships in america happen to be forming. Several say that online dating services allows people to generate deeper plus more meaningful interactions, while others claim it’s only a shallow, ” light ” affair.

It’s cheaper than household dating

One of the exciting facets of online dating is the fact that you are able to get to know and connect to someone right from across the globe. For anyone who is one of the lucky few, you could even discover love. Aside from the actual dating, online dating sites also offer a multitude of various other services and features. Among them are chat rooms, forums, and blogs. Internet dating has grown in popularity over the years. It is estimated that about 50 , 000, 000 singles in america are participating in dating websites. And, the best part is that it is free. You can also make the most of your online dating experience by signing up for another dating service.

Some sites even provide a monthlong trial for a simple fee. The majority of also offer a mobile application for iOS and Google android. Using a mobile dating application is a hassle-free way to read your online time.

You might get ripped off

Dating con artists are fraudsters who make use of dating websites and apps to fraud their patients. They take benefit of personal facts and set up elaborate situations.

Often , scammers will contact you over the mobile phone. They will tell you that they need money to pay off financial obligations or to cover travel expenditures. In some cases, they claim to have a relative who is seriously ill and immediate amounts.

Scammers usually may also ask you to send them gifts or money. These types of may seem like reasonable demands, but if the person you will be dealing with is normally asking for quite a few money, you have to be suspicious.

In case you are dealing with a scammer, you should end communicating with all of them right away. This will likely prevent you from giving them any more of your information, and help you protect your self from personal information fraud.

Share →

Leave a Reply