Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

In most important European countries, wedding rate provides dropped considerably over the past decade, due to a variety of austerity and generational crisis. In some countries, the rate of divorce provides almost bending. In England, Italy, and Spain, the amount of marriages possesses plummeted to a all-time low. In Greece and Scandinavia, marriage rates contain dropped even further.

Inspite of the differences in wedding ceremony cultures of numerous European countries, nearly all Europeans stick to similar marriage traditions. For example , Far eastern European women and men have long-standing marriage cultures. If you are looking to get married to an Far eastern European, you can look into online dating traditions inside the Czech Republic, Latvia, Lithuania, and Bulgaria.

The Traditional custom of decorating the marital bedroom before the wedding ceremony dates back to Ancient Greece. Brides and bridesmaids place money and children over the marital the sack before the service. This ritual symbolizes male fertility and a life in concert. The commemoration often requires a toast for the new other half. However , in certain European countries, the bride is normally walked down the aisle alone without her father or brother. This can be a special time for the couple mainly because it allows for a remarkable photo.

Most European countries wear their wedding jewelry on the left side, while the U. S. wears them for the right. Yet , many Orthodox and European wedding practices place wedding bands on the proper hands before the formal procedure, although this is simply not the case in all countries. And, in some countries, people use their marriage rings on both hands. Far away, wedding wedding rings are donned on the left palm before the marriage ceremony.

Throughout the European single romanian women wedding ceremony, classic foods are important. In The silver coast of portugal, for example , grooms propose for their brides more than horse-drawn carriages. The carriages arrive at the bride’s property before the service. The groom’s mother and father are seated behind the retraite. Guests follows behind the bride and groom.

Many Europe have stress-free their marriage laws. While the paperwork is far more complicated within the US, you will find less restrictions on wedding ceremonies in Europe. In England, for example , a person partner has to be a French nationwide and have resided in France for at least 40 days. However , a large number of couples even now choose to do the paperwork in their country.

The European marital relationship culture provides gotten most people mad. Although some countries possess adopted the concept of the traditional wedding party as a great institution, several still view it as a thing that is needless. Nevertheless, African traditional marital life is still acknowledged as a complete matrimony, and the condition can confirm it. This is an important cultural aspect in many European countries.

Share →

Leave a Reply