Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Cloud calculating has been a ground-breaking tool for many businesses. With its speedy elasticity and flexibility, it permits organizations to scale up or into meet any kind of demand. In addition, the right impair provider may decrease costs, build up innovation, and boost productivity.

Cloud computer allows users to access solutions, such as safe-keeping, databases, hosts, and marketing, without having to take care of the underlying facilities. These systems are hosted within a remote cloud network.

The scalable character of cloud computing will make it ideal for businesses looking to get up and running quickly with impressive technology. In addition , businesses can choose a number of cloud providers that will fit their needs.

The pay-as-you-go type of cloud service enactment adds price efficiency to the equation. This really is an attractive feature because users do not have to invest in hardware or purchase registration plans. They likewise have a level of control over the underlying cloud infrastructure and their applications.

The IaaS style, or facilities as a program, is the most basic level of cloud solution. Corporations who need to make applications from the beginning may be most suitable for this form of cloud program.

Another sort of cloud service is System as a Support (PaaS), or software being a service. It possesses a development environment and resources to build cloud-based applications. It is used through a web browser or API. It is commonly used by software program coders.

The SaaS model, or hosted software, tecnologie nello sport is comparable to IaaS. Instead of having to set up applications or perhaps handle the actual infrastructure, users simply get the impair services by using a thin client interface.

Share →

Leave a Reply