Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The Buzz on Top 10 Biggest Casinos In The World Ever

In these 10 holy places of lure, outdoor decked out with extravagant furnishings and also overruning bars, betting is elevated to an art type. Whether you’re feeling fortunate or just intend to example the adventure of watching the roulette sphere bobble between the blacks as well as reds, these 10 online casinos are the most decadent position on planet to throw down your chips as well as see what destiny as well as lot of money returns to your hand.

It’s popular for texas hold’em, and has the usual variety of video game tables and also one-armed bandit. Yet what maintains numerous of its regulars returning for even more is a lively location devoted to sporting activities betting, with cutting edge facilities including 60 plasma tvs. Here you can snap a couple of coins on Football, boxing, martial arts and also football, all while enjoying beverages as well as treats from the well-stocked bar.

This experiment in eastern magnificence was conceived by that wonderful casino player of the financial markets, Donald Trump, and at its heart you’ll locate a fabulously opulent gambling establishment. Play a few rounds in the smoke-free online poker space or, if you’re really feeling fortunate, sign up with the fat cats in the special high restriction gaming hair salon, before filling out at the hotel’s Hard Rock Caf.

The Best Guide To Top 10 Largest Casinos In The World 2020, Biggest …

Yet it is best understood for its substantial casino site, the second most significant in America, which is had and also operated by the Mashantucket Pequot Tribal Country. The casino site’s 350,000 feet of wagering room include 380 video gaming tables, 6300 slot machines, and a cavernous bingo hall that can accommodate as much as 5000 players.

Sun City is among South Africa’s the majority of lavish hotels, and leading the decadence is its opulent gambling enterprise. Gamings consist of texas hold’em, blackjack, roulette, craps as well as baccarat, as well as there’s a Beauty parlor Priv where, so long as you look the part as well as have a couple of hundreds to slap on the table, you can play high-stakes games in climatic privacy.

Along with the gambling enterprise the resort offers a water park for the youngsters, fairway, as well as trips right into the surrounding Pilanesberg Video game Reserve. Even amongst the glittering cityscape of Macau, eastern Asia’s variation of Vegas, the Grand Lisboa sticks out: it’s the city’s highest building, crowned with the biggest LED dome on the planet, made up of over a million LED lights.

Excitement About Top 10 Casinos In Las Vegas

As the gaming unfolds, normal shows are placed on at the main bar, so there’s likewise enjoyment for those averse to a flutter. Picture by danheap77/Flickr. This extravagant gambling establishment is positioned in the center of a shopping center, so you can elope as well as spend your profits on whatever you desire quickly.

Visitors can go into absolutely free but, as residents must pay $100 for the benefit, keep in mind to bring your key to show you’re not a neighborhood. Image by Oliver, N5/Flickr. The sophisticated medical spa community of Baden-Baden, nestled in the heart of Germany’s black forest, first became a play ground for wealthy Europeans 150 years earlier, attracting royalty as well as upper class from throughout the continent.

Inspired by the baroque flourishes of the Royal residence of Versailles, German actress Marlene Dietrich proclaimed it the most lovely online casino on the planet. This elegance proceeds in the casino’s red-and-gold texas hold’em areas, as well as around its myriad of blackjack and also roulette tables. If Baden-Baden was the destination of choice for 19th century aristocrats, today’s matchings – high-flying accounting professionals, attorneys and also CEOs – make their method to Monte Carlo.

10 Best Gambling Destinations In The World – Questions

Just recently commemorating its 150th birthday, this gambling establishment oozes beauty as well as course, and supplies excellent selection of video games – there’s Chemin de Fer and also Trente & Quarante along with texas hold’em, roulette as well as blackjack. Super high-rollers and celebs can escape in to the online casino’s beautifully-outfitted beauty salons privs as well as, as soon as you’ve had your gambling delights, the beautiful town of Monaco lays its restaurants and also sidewalks at your feet.

With 530,000 square feet including 800 pc gaming tables and 3400 vending machine, it’s the biggest casino site on planet. As well as it’s not simply regarding size: grand outside, the gambling enterprise is intricately lovely within, the video gaming divided between four lavish themed areas. The hotel also has its very own canal system, the San Luca, where guests can take gondola trips through this fictional Venice flung out on the South China Sea.

In regards to video gaming, the Bellagio is best recognized for its top-end texas hold’em rooms with overpriced table limits, which regularly host Globe Online poker Excursion events. However there’s lots of other betting to be had, with 2000 fruit machine paying prizes as high as $2 million. Surrounding all this high-rolling video gaming is an extravagant hotel total with eight-acre lake, special fashion shops, and also the world-famous dancing water fountains.

https://list.ly/hefat66335/lists

Share →

Leave a Reply