Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re solo, it can be difficult to get a girl that’s right for you. But once you’re willing to put some function into it, there are lots of places where you can meet solitary women in your area.

The best part regarding it is that you don’t have to search far to find all of them. We’ve put together a list of many of the most well-liked places where you can meet sole women and prove to them that youre the man this girl wants to time.

Bars are great for reaching women since they’re a fun place to socialize and offer https://www.cnn.com/2020/07/29/us/what-makes-a-relationship-successful-study-wellness-trnd/index.html an opportunity for you to use your gathering skills on an individual. It can be a tiny awkward to begin with, but you can learn how to read the area and eventually you will meet someone that you want to get to know even more.

Coffee shops are usually a good location to https://confettiskies.com/blog/hot-ecuadorian-women meet women as it gives you a possibility approach them and find out if there are any chemistry among you two. Just be sure to keep your communications casual, when a few girls are not interested in internet dating.

https://ih1.redbubble.net/image.2263827890.5361/ssrco,slim_fit_t_shirt,mens,fafafa:ca443f4786,front,square_product,600x600.jpg

Churches are good place to meet ladies because they’re places where those people who are religious tend to accumulate. This can make it simple to connect with a lady who shares your trust and values, hence you’ll have a better chance of locating a match which will stand the test of time.

If you’re looking for a woman which includes interests similar to yours, then join activity categories. These can be hikes, sports happenings, book ones, or anything else that you enjoy performing and is a great way to meet ladies who share the passions.

Share →

Leave a Reply