Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The best investment banks give you a high level https://cyberdataroom.net/4-mergers-and-inquisitions-networking-secrets of pay and a diverse workplace tradition. They are commonly involved in mergers and acquisitions (M&A), initial open public offerings (IPOs), and other economical transactions.

Investment financial involves long hours and a top degree of pressure. Most purchase companies are known for the innovative routines, market stocks and shares, and structuring abilities. Additionally , they have a strong network of resources and a good reputation.

Loan provider of America Merrill Lynch is the world’s leading financial commitment banking organization. It has above 5, 500 offices worldwide. It acts 52 mil users, and has been named the best cash supervision house by Euromoney magazine.

Barclay’s, the largest investment bank throughout the uk, regularly ranks among the top twelve dealmakers globally. It has been working to expand the investment financial division.

Nomura is one of the most significant investment banks in Japan. It is almost always the go-to bank intended for the country’s largest firms. Despite being a more compact bank, it places a lot of emphasis on work/life balance.

Guggenheim is another smaller company, but it recieve more interesting job and very good advancement options. However , they have less useful reviews than any other investment companies.

TD Securities is another top-tier investment traditional bank that regularly earns deal-of-the-year respects for underwriting transactions. Even though its payment and rewards are not as competitive as other investment bankers, it stimulates a creative and respectful place of work culture.

JP Morgan is among the highest forking out investment lenders in the industry. Trading over $300 million every year in worker development, the firm as well recruits one of the most women on the market.

Share →

Leave a Reply