Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are dating a the younger woman, you can learn a great deal about her personality and what your sweetheart likes. However , you will have to be very careful. You need to treat her with respect, and you need to help to make her feel special. Keeping this stuff in mind can help you have a superb relationship together with your younger spouse.

Going out with a more youthful woman is exciting and fun. But it can also bring up several problems. For example, it really is hard for a younger woman to understand the expectations of an more mature man. The girl may also will vary views you about several issues anytime. The two of you may not agree on all sorts of things, and it can be hard to receive her to talk to you.

A younger girl may be even more sexually energetic than you are. While she may not own as much experience, jane is still willing to try new pleasures. This is exciting available for you, since jane is very bold. And, completely willing to share her experiences.

Younger girls are often more open-minded. They’re not going to be since judgmental as you may may well think. They will not be jaded about romances. In fact , they might possess better human relationships than you. These females are wanting to explore new things, and you will be a lot more bold than you.

Younger women of all ages are definitely not afraid of producing mistakes. They might perform like children at times. However , this may not always the situation. Often , they may be more available to the world and still have a strong wish for00 a fulfilling profession. When an older person, you might not manage to take on precisely the same lifestyle as her, but you can support her in her desired goals.

An elderly woman can show a newer one to take pleasure in. A ten years younger sneak a peek at this web-site female will be more ready to listen to help and advice from http://www.topsugardaddy.net/ her older partner. Having a younger partner can be a good way to keep your your life fresh and fun. As well, a newer woman may motivate a young man to continue going after his passions.

Quite a few people might feel uncomfortable with the grow older difference between them. However , this kind of doesn’t always have to stop you from enjoying a good relationship with a great woman. Your age does not determine your romantic relationship, and it should not affect how you will both experience each other.

You may be astonished at the amount of attention smaller women acquire. It is specifically common to enable them to attract focus at singles situations. Especially if you undoubtedly are a single mommy, you might want to time frame a the younger woman to provide you some liberty. Many more youthful women are not committed and will experience multiple lovemaking partners prior to you.

On the other hand, newer women may be more enthusiastic by unimportant things. For instance , they might be inspired by a property or home or a home that they are interested in buying. Similarly, that they might be drawn to an old man’s appreciate of sports or perhaps music.

Share →

Leave a Reply